Om altomfond.no


Nettstedet altomfond.no redigeres av Verdipapirfondenes forening (VFF). Du kan lese mer om foreningen her. Vår ambisjon med nettstedet altomfond.no er først og fremst å fremme kunnskap om sparing i verdipapirfond.

Kunnskap gir økt fondssparing

Vi har tro på at dersom norske sparekunder får økt kunnskap vil de i større utstrekning velge verdipapirfond fremfor andre spareprodukter fordi de faktiske fordelene ved verdipapirfond er så store.

Vi tror også at kunnskapsrike fondssparere vil være tryggere og sikrere i sine investeringsvalg, og dermed mer fornøyde fondskunder på sikt.

Lær å ta gode sparevalg

I jakten på å skape interesse er det fristende å forenkle sammenhenger og komme med ensidige og slagkraftige konklusjoner. Dessverre er dette ofte mer villedende enn opplysende.

Altomfond.no er ikke stor underholdning. Det er heller ikke meningen. Verdipapirfond er et strengt regulert spareprodukt med vekt på gjennomsiktighet og god balanse mellom risiko og avkastning.

Vi mener at du som forbruker er bedre tjent med informasjon som hjelper deg til å trekke egne konklusjoner enn å få et fiffig slagord tredd nedover hode og privatøkonomi.

Altomfond.no er vårt bidrag til å gjøre deg i stand til å ta gode sparevalg for deg og dine.

Hjelp oss å bli bedre

I valg av innhold og utforming av nettstedet har vi forsøkt å finne en balanse mellom korrekte og lettfattelige fremstillinger av til dels komplisert informasjon. Men dette er vanskelig. Vi tar gjerne imot innspill fra deg på hvordan vi kan bli bedre.

Du kan sende innspill til oss på e-post eller via vårt kontaktskjema.