Fondshåndboken


Fondshåndboken er din guide til alt du trenger å vite om fondssparing.

Hva MÅ du vite?

Når du skal spare er det fire fundamentale forhold du bør kjenne til: Det er ingen avkastning uten risiko. Du bør samtidig tenke helhetlig om risiko og spre sparingen til ulike sparemål på ulike spareprodukter. Du bør også være bevisst på kostnadene og velge velregulerte spareprodukter.

Hva er verdipapirfond?

Lær om hva som kjennetegner verdipapirfond som spareprodukt og hva som er forskjellen på de ulike typene av verdipapirfond. 

Hvorfor spare i verdipapirfond?

Her får du fire grunner til å spare i verdipapirfond, og fire grunner til å la være. 

Hvordan spare smart?

Det finnes ikke noe generelt svar på hva som er den smarteste sparingen for hver enkelt. Men her finner du noen sentrale tips som vil gjøre deg bedre i stand til å fatte gunstige sparevalg i henhold til dine preferanser, mål og behov.

Skatteregler, arv og regulering

Les mer om hvilke regler som gjelder for beskatning av gevinst og formue, samt hvordan skattereglene påvirker din sparing. Du får også utdypet hvordan den strenge reguleringen av verdipapirfond bidrar til å beskytte deg som andelseier.