Hva MÅ du vite?


Det er noen grunnleggende sammenhenger du bør sette deg inn i før du gjør dine sparevalg. De kan du lese mer om her.

Ingen avkastning uten risiko

Generelt er det slik at jo høyere avkastning du ønsker, desto høyere risiko må du utsette deg for. Avkastning på en investering er nemlig en kompensasjon du bare kan få hvis du er villig til å ta risiko.

Det finnes ingen garanti for at du faktisk vil få denne kompensasjonen (da ville det jo ikke vært noen risiko). Men hvis du ikke er villig til å ta noe risiko kan du heller ikke regne med å få kompensasjon i form av meravkastning.

Dette kan du lese mer om her.

Tenk helhet - spre risiko

Det er naturlig at din sparing inkluderer flere ulike sparemål. I tillegg til å vurdere balansen mellom risiko og avkastning for hvert enkelt av disse sparemålene, bør du også reflektere over helheten i sparingen.

Ved å balansere ulike sparemål, plassere sparepengene i ulike aktivaklasser og på tvers av landegrenser reduserer du den samlede risikoen i din sparing.

Dette kan du lese mer om her.

Spar i velregulerte spareprodukter

Den strenge reguleringen av verdipapirfond er svært viktig for å beskytte dine interesser som forbruker.

Les mer om dette her.

Vær bevisst på kostnadene

Sparing i verdipapirfond er ikke gratis. Det er imidlertid enkelt å skaffe seg oversikt over og sammenligne kostnadene i verdipapirfond på tvers av ulike leverandører. Kostnader er et viktig kriterium i valg av fond, men ikke det eneste.

Les mer om dette her.