Hva er aksjefond?


Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Aksjefondene er inndelt i ulike grupper avhengig av hvilket investeringsunivers fondene skal plassere sine midler innenfor. Dette gjør det enklere å vurdere reellt sammenlignbare fond opp mot hverandre.

Investeringsuniverset kan for eksempel være geografisk avgrenset (for eksempel Norge, Norden eller Europa) eller avgrenset på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Antall grupper kan - og vil - variere over tid. Her er noen eksempler:

  • Norske fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det norske aksjemarkedet.

  • Nordiske fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det nordiske aksjemarkedet.

  • Europeiske fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det europeiske aksjemarkedet (EU- og EFTA-landene).

  • Globale fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan.

Risiko og avkastning i aksjefond

På lang sikt kan du forvente høyere avkastning på en plassering i aksjefond enn i andre typer verdipapirfond. Samtidig kan du også forvente at aksjefond vil innebære høyest risiko i den forstand at du kan tape en vesentlig del av sparekapitalen.

Over tid har det vist seg at aksjekursene stiger mer enn de faller, men på kort sikt kan verdisvingningene være svært kraftige. Det betyr at sparepenger vi trenger disponibelt på kort varsel normalt ikke bør være eksponert mot aksjemarkedet.

Aksjefond er utsatt for ulike typer risiko (klikk for å lese mer):

  • Markedsrisiko

  • Bransjerisiko

  • Selskapsrisiko

  • Likviditetsrisiko

  • Forvalterrisiko

  • Valutarisiko

En meget anerkjent studie av professorene Dimson, March og Staunton konkluderer på bakgrunn av et omfattende datamateriale med at forventet gjennomsnittlig årsavkastning i det globale aksjemarkedet ligger 3-4 prosentpoeng over risikofri rente.