Hva er andre fond?


Med andre verdipapirfond forstås alle fond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Eksempler på slike fond er verdipapirfond med hedgefondlignende egenskaper, og fond som benytter derivater i stor utstrekning.

Spesialfond er en lovbeskyttet betegnelse på en type fond som har unntak fra flere krav og begrensninger som gjelder for verdipapirfond. Blant annet er spesialfond unntatt enkelte av kravene til investeringsunivers, likvide plasseringer og risikospredning, samt at spesialfond har anledning til å oppta lån (såkalt giring).

For å kunne investere i spesialfond er det en forutsetning at du har mottatt rådgivning om dette fra en investeringsrådgiver med konsesjon fra Kredittilsynet.

Pass deg for ulver i fondsklær

Ulike spareprodukter på markedet i dag seiler under navnet "fond" uten at de nødvendigvis bærer noen likhetstrekk med verdipapirfond. Dette kan du lese mer om her