Langsiktig sparing bør inneholde aksjer


Aksjer er risikabelt, men det er forskjell på den langsiktige og kortsiktige risikoen. På lang sikt er faktisk sannsynligheten for å få god avkastning på aksjesparing høyere enn sannsynligheten for å få god avkastning på rentesparing.

Vesentlig forskjell

I figuren over kan du se hvordan forventet avkastning på dine sparepenger endrer seg avhengig av hvor stor andel aksjer du har.

Figuren legger til grunn en forventet snittavkastning på 8 prosent for et bredt diversifisert aksjefond og en forventet snittavkastning på 5 prosent for risikofri plassering. Innskuddsmultiplikatoren (y) forteller deg hvor mange ganger innskuddet du kan forvente å sitte igjen med etter x antall år.

Korte penger i renter - lange penger i aksjer

Sparepenger vi trenger om kort tid bør normalt ikke være eksponert mot aksjemarkedet fordi verdien av aksjeplasseringer kan svinge mye. Men for sparepenger vi setter av på lang sikt er det annerledes. Langsiktige sparepenger bør i stor grad være plassert i aksjer fordi aksjesparing gir høyere sannsynlighet for meravkastning over tid.

Ingen garanti

Sammenhengen mellom risiko og forventet avkastning tilsier at jo høyere avkastning vi ønsker, desto høyere risiko må vi utsette oss for. Høyere avkastning på en investering er nemlig en kompensasjon vi kan få hvis vi er villige til å ta risiko underveis. Likevel er det ingen garanti for at vi vil få denne kompensasjonen (da ville det jo ikke vært noen risiko).

Samtidig er du ikke garantert avkastning i andre plasseringer heller. Over lang tid kan vi ikke forvente at en trygg investering slik som for eksempel banksparing vil gi oss særlig mer avkastning etter skatt enn prisveksten på varer og tjenester. I verste fall risikerer vi at pengene blir mindre verdt i løpet av spareperioden (dersom prisstigningen blir høyere enn renten etter skatt). Du er altså ikke garantert at sparepengene i bank stiger i reell verdi, og sannsynligheten er lav for at du får god belønning for å spare langsiktig.

Oppbevaring er ikke lik sparing

Plasseringer uten risiko bør ikke betraktes som langsiktig sparing, men snarere som midlertidig oppbevaring av penger vi trenger på kort varsel. Det betyr ikke at det er "galt" å ha langsiktige sparepenger i risikofrie plasseringer dersom du for eksempel er svært trygghetssøkende, men det er viktig å være klar over at dette med høy sannsynlighet representerer en kostnad på lengre sikt i form av lavere forventet avkastning.

Dersom sparingen er langsiktig er det mer fornuftig å plassere pengene i aktiva med risiko, slik som bolig og aksjer. I løpet av spareperioden vil verdien på sparepengene dine svinge, men over tid kan du forvente at avkastningen vil være høyere enn risikofrie plasseringer.