Lars (35)


Lars har mange drømmer. For å kunne realisere en eller flere av disse om noen år sparer han regelmessig og langsiktig.

"Jeg er opptatt av å få god verdistigning på sparepengene mine, og er villig til å akseptere noe risiko for å oppnå det. Men samtidig vil jeg ikke ha mer risiko enn at jeg kan sove godt om natten," sier Lars.

Slik er Lars' sparing:

Bolig m/gjeld

Lars eier sin egen bolig. Boligen er belånt, men ikke til pipa.

Aksjefond

Etter at utgifter og planlagte avdrag på boliglånet er betalt har Lars likevel noe til overs hver måned.

Lars har ingen konkrete planer for disse pengene, men mange drømmer han ønsker å realisere hvis han får anledning. Han sparer derfor fast hver måned i et bredt diversifisert aksjefond.

Folketrygd og tjenestepensjon

I forbindelse med innføring av tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver i 2007 gjorde Lars noen undersøkelser og fant ut av hva han vil kunne forvente å få utbetalt som pensjonist.

Undersøkelsene gjorde at Lars endret investeringsprofilen i pensjonsordningen til en med høyere andel aksjer. Endringen gjør at han kan forvente å få utbetalt høyere pensjon enn om han ikke hadde endret sin investeringsprofil.

Bufferkapital

Lars har valgt et såkalt rammelån med pant i boligen, som han selv kan velge når han skal betale ned eller trekke mer på. Ubenyttet kredittramme fungerer dermed som bufferkapital for Lars.

Lars har gjort fornuftige sparevalg:

Lars sprer risikoen i sin sparing

Ved å spare i en kombinasjon av bolig og aksjefond sprer Lars risikoen på et bredt utvalg av næringsvirksomhet fra ulike bransjer og regioner, i tillegg til sitt lokale boligmarked.

Lars' bufferkapital gir han trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Ved at bufferkapitalen kan dekke uforutsette utgifter reduseres sannsynligheten for at Lars må tukle med den langsiktige sparingen før han ønsker.

Kombinasjonen av disse ulike plasseringene gjør sparepengene til Lars mindre sårbare.

Her kan du lese mer om hvorfor du ikke bør legge alle eggene i en kurv.

Ved å spare fast hver måned i aksjefondet reduserer Lars i tillegg risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for kjøp av aksjefondsandeler.

Han kjøper etter hvert som han har penger til overs, og spareavtalen hjelper Lars til å spare disiplinert gjennom både gode og dårlige tider i aksjemarkedet. 

Her kan du lese mer om fordelene ved månedlig sparing

Lars tar hensyn til forskjellen mellom langsiktig og kortsiktig risiko

På lang sikt er sannsynligheten for å få god avkastning i aksjemarkedet større enn sannsynligheten for å få god avkastning på rentebærende plasseringer.

Etter som Lars sparer langsiktig har han derfor en høy andel aksjer i sparingen.

Her kan du lese mer om hvorfor langsiktige sparepenger ikke bør plasseres helt risikofritt.

Lars sparer fornuftig i kombinasjon med gjeld

Aksjesparingen gjennom et bredt diversifisert aksjefond gir Lars høyere forventet avkastning over tid enn lånerenten.

Aksjesparingen er med andre ord lønnsom på lang sikt selv om Lars har boliggjeld.

Her kan du lese mer om hvordan du sparer lønnsomt med boliggjeld. 

Ved å spare bufferkapital gjennom et såkalt rammelån slipper Lars å betale rentedifferansen mellom innskudd og utlån på sin bufferkapital. Det gjør at kostnaden ved å ha kortsiktig fleksibilitet reduseres vesentlig.

Lars har oversikt over sine pensjonsordninger

Innsikten i de ulike pensjonsordningene han deltar i har gjort Lars i stand til å gjøre tilpasninger som gir han høyere forventet utbetaling i pensjonstilværelsen.

Ettersom pensjonssparingen er svært langsiktig er sannsynligheten for at Lars' valg av høyere aksjeandel i sparingen skal gi negativ avkastning svært liten.

Her kan du lese mer om hvordan du unngår fallgruvene i pensjonssparing.