Preben (60)


Preben forsøker å være smartere enn alle de andre i sine sparevalg. Men hvor smart er han egentlig?

"Det er viktig å følge med og bevege seg raskt. På den måten finner jeg interessante investeringsmuligheter vanlige folk ikke har tilgang til," sier Preben.

Slik er Prebens sparing:

Mye eiendom m/gjeld

Preben liker eiendom fordi det gir skattefradrag. Derfor har han lånt mye til ny multimillionvilla og utleieleilighet i et sentralt strøk.

Avansert spareprodukt

Preben har fått et tips fra sin golfpartner om å investere i et revolusjonerende nytt investeringsprodukt som benytter seg av "avanserte strategier" som er garantert å gi høy avkastning uten at risikoen øker noe særlig.

Egen aktiv portefølje

Preben synes aksjefond er dyrt og dårlig. Derfor handler han med noen utvalgte aksjer på børsen på egenhånd via nettbanken. Han "følger jevnlig med i aksjemarkedet" gjennom en rekke aviser og nettsteder og kjøper og selger svært ofte avhengig av om han mener aksjekursene skal opp eller ned.

Preben gjør dessverre flere feil:

Preben mangler bufferkapital og har for lite risikospredning

Preben har plassert mye av sin formue i boligeiendom med høy belåning. Det gjør privatøkonomien hans svært utsatt for fall i boligprisene i det området Preben er bosatt.

Prebens aksjesparing bidrar heller ikke særlig mye til god risikospredning ettersom han har relativt få selskaper i sin aksjeportefølje.

Når Preben i tillegg mangler bufferkapital til å dekke uforutsette utgifter er privatøkonomien hans svært utsatt for svingninger i verdien på et begrenset antall plasseringer. Det kan gå bra over lang tid, og det kan plutselig gå helt galt.

Preben bør lese mer om hvorfor han ikke bør legge alle eggene i samme kurv.

Preben har svært høy belåning

Gjeld øker risikoen i sparingen, uavhengig av om långiveren har tatt pant i eiendom eller ei. Grunnen til at gjeld øker risikoen er at långiver skal ha sitt før låntaker får noe.

La oss si at Preben har samlede plasseringer verdt 100 kr, gjeld på 80 kr og egenkapital på 20 kr. Da vil et verdifall på 10 kr (10 prosent av samlede plasseringer) redusere egenkapitalen med 10 kr (50 prosent av din egenandel), mens Preben fortsatt har like mye gjeld som før.

Preben har investert i et komplisert og ugjennomsiktig spareprodukt

I kompliserte spareprodukter kan det ligge skjult risiko som Preben kanskje ikke har klart for seg. Garantert høy avkastning uten tilsvarende høy risiko burde ha fått Prebens varsellamper til å blinke.

Preben bør lese mer om sammenhengen mellom risiko og avkastning.

Preben bør også sjekke nøye hvor lett det vil være å få avhendet investeringproduktet han har fått anbefalt. Daglig prising og plassering kun i verdipapirer som omsettes på regulerte markedsplasser reduserer likviditetsrisikoen i verdipapirfond og sikrer at det alltid gis en rimelig pris til andelseiere som går inn og ut av fondet. Men dette gjelder langt fra alle investeringsprodukter, selv om de kalles "fond".

Preben bør lese mer om at ikke alt som heter "fond" er like velregulert som verdipapirfond.

Preben trader for ofte og har for lite risikospredning i sin aksjeportefølje

Det er mange som hevder at det er lett å sette sammen en portefølje av aksjer som gjenspeiler markedsutviklingen i et aksjemarked, og at en både kan lære mye og få bedre avkastning på denne måten.

Men erfaring (inkludert et stigende antall vitenskapelige studier) viser dessverre at småinvestorer gjør en rekke systematiske feil i sammensetning og vedlikehold av sine porteføljer. Disse feilene medfører at eventuell lærdom fra egen porteføljeadministrasjon blir dyrkjøpt for mange.

Studiene viser at småinvestorer

  • har for liten risikospredning i sine porteføljer (gjerne få, velkjente aksjer, og sjelden spredt over flere land og regioner)

  • kjøper og selger aksjer i porteføljen for ofte (noe som driver opp kostnadene og reduserer avkastningen)

  • holder for lenge på "tapsaksjer" og selger "gevinstaksjer" for fort

  • lar seg rive med av markedets kortsiktige psykologi (mer penger inn i aksjemarkedet i gode tider enn i dårlige)

Preben bør lese om fordelene ved å spare i verdipapirfond og hvorfor han bør spare jevnlig i aksjefond.