Lær mer om enkeltfond


Alle verdipapirfond er gjennomsiktige, og du kan enkelt skaffe deg dybdekunnskap om enkeltfond fra flere kilder og sammenligne fond mot hverandre.

Prospekt
For alle verdipapirfond utarbeides et prospekt. Dette er et lovpålagt, relativt omfattende og detaljert dokument.

Prospektet inneholder blant annet fondets vedtekter og opplysninger om rettigheter og plikter i tilknytning til det å eie andeler i fondet. Prospektet er tilgjengelig hos fondets forvalter. De fleste forvaltere har også prospekter for sine fond tilgjengelig på sine nettsider. Finn en forvalter her.

Rapport fra forvaltningsselskapet
Forvaltningsselskapet sender minimum 3 ganger årlig ut rapport om fondets utvikling. De fleste selskap har også egne internettsider med informasjon om fondenes utvikling.  Fra forvaltningsselskapet vil du minimum tre ganger årlig få tilsendt rapport med oversikt over verdipapirfondets verdiutvikling siden sist, samt hvilke verdipapirer fondet har investert i.

Forvaltningsselskapene produserer ofte også faktaark, brosjyrer og lignende som gir lettere tilgjengelig og mer kortfattet informasjon om det enkelte verdipapirfond. Slik informasjon om det enkelte verdipapirfond ligger vanligvis også tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsider. Du kan selv henvende deg til forvaltningsselskapene for å få mer informasjon.

Daglige fondskurser
Du kan daglig holde deg oppdatert på avkastning, historiske risikomål (volatilitet), kostnader og annet for verdipapirfond som tilbys i det norske markedet gjennom fondskursene som publiseres av Verdipapirfondenes forening og Oslo Børs. Fondskursene finner du blant annet her og på Finansportalen.no, i tillegg til en rekke andre nettsteder. De fleste forvaltningsselskaper har også egne internettsider hvor du kan se verdiutviklingen i verdipapirfondene som selskapet forvalter.

Dagens Næringsliv og økonomiseksjonen i de fleste større abonnementsavisene som for eksempel Aftenposten trykker daglig kursutvikling i de fleste av verdipapirfondene som markedsføres i det norske markedet. Økonomiske tidsskrifter som for eksempel Dine Penger trykker også slik informasjon.

Verdipapirfondenes forenings informasjons- og klassifiseringsstandard regulerer hvordan den norske fondsbransjen rapporterer og presenterer sine fond. Dette gjør det enkelt å sammenligne avkastning, kostnader og risiko på tvers av ulike leverandører. Du kan dermed raskt få innsikt i hvordan ditt fond har gjort det i forhold til andre fond det er relevant å sammenligne med.

Uavhengige fondsanalyser
Det finnes en rekke uavhengige analyseselskap som lever av å analysere og vurdere verdipapirfond. En stor del av disse analysene er åpent tilgjengelig, helt eller delvis.

Eksempler på slike analyseselskap er Morningstar, Wassum og Standard & Poor. Økonomitidsskriftet Dine Penger har også utviklet en egen metodikk for vurdering av verdipapirfond.