Snakk med en rådgiver


Det kan være lærerikt og lønnsomt å snakke med en eller flere rådgivere før du tar beslutninger om sparingen din. Her får du noen tips til rådgivningssamtalen.

Velg en autorisert finansiell rådgiver

Kyndige personer som kan hjelpe deg med dine sparevalg finner du mange steder: I bank, fondsforvaltningsselskap og verdipapirforetak.

Finansnæringen har utarbeidet en felles autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Ved å bruke en autorisert rådgiver er du sikret at personen har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne gi råd om finansielle plasseringer.

Næringen har dessuten gått sammen om å definere krav til god rådgivningsskikk, som den enkelte rådgiver skal følge. Du finner mer om autorisasjonsordningen og god rådgivningsskikk på autorisasjonsordningens hjemmeside.

Uavhengig eller ikke

Uavhengige rådgivere tar betalt for rådgivningen, som oftest i form av et fast gebyr eller en prosentsats av beløpet du ønsker å plassere.

Vær oppmerksom på at kunderådgivere i bank, forvaltningsselskaper og verdipapirforetak ofte ikke er uavhengige, i den forstand at de mottar betaling fra leverandøren av spareproduktet og ikke direkte fra deg som kunde.

Hvis du ikke ønsker å betale for uavhengig rådgivning kan det være lurt å snakke med flere kunderådgivere fra ulike selskaper før du bestemmer deg.

Alle finansielle rådgivere er forpliktet til å opplyse om eventuelle inntekter i tilknytning til ditt plasseringsvalg, slik som for eksempel returprovisjoner fra fondsforvalteren ved plassering i fondet. Rådgiverne er dessuten underlagt et strengt regelverk som er utformet med tanke på at det er kundens interesse som skal settes først.

Om rådgivningssamtalen

Rådgiveren er forpliktet til å innhente en rekke opplysninger om deg og din økonomiske situasjon før vedkommende kan gi noen konkrete anbefalinger. Loven stiller krav om at rådgiveren kan dokumentere at plasseringen er hensiktsmessig og egnet for en person i din økonomiske situasjon.

Rådgivning betyr likevel ikke at du overlater ansvaret for dine sparevalg til rådgiveren. Du må selv ta fullt ansvar for dine investeringsvalg, og det er viktig at du forstår hva slags plassering du har valgt, særlig hvilken risiko plasseringen innebærer.

Disse spørsmålene bør rådgiveren din (og deretter du) kunne svare klart og tydelig på: