Spar langsiktig til barna


Å spare en fast sum i aksjefond hver måned til barna er en enkel, fleksibel og lønnsom måte å bygge opp startkapital som kan hjelpe barna inn på boligmarkedet, finansiere studier eller betale for førerkort.

Følgende kjøreregler gir god barnesparing:

1. Start tidlig

Jo tidligere du begynner sparingen, desto lengre tid får pengene anledning til å ”jobbe for deg”.

2. Spar i aksjefond

Når du sparer langsiktig har selv noen få prosentpoengs forskjell i avkastning stor betydning for sluttverdien. Blant relevante plasseringer er det aksjer som har den høyeste forventede avkastningen på lang sikt. Jo lenger du sparer i aksjer, desto større sannsynlighet er det for at sparingen lønner seg.

Se forskjellen

I figuren under kan du se hvordan forventet avkastning på dine sparepenger endrer seg avhengig av hvor stor andel aksjer du har.

Figuren legger til grunn en forventet snittavkastning på 8 prosent for et bredt diversifisert aksjefond og en forventet snittavkastning på 5 prosent for risikofri plassering. Innskuddsmultiplikatoren forteller deg hvor mange ganger innskuddet du kan forvente å sitte igjen med etter x antall år.

Spare i eget navn eller i barnets navn?

Når du skal starte sparing til barna må du ta stilling til om du vil spare i barnets eller ditt eget navn. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativer. Er du i tvil kan det lønne seg å snakke med en rådgiver før du tar en beslutning.

  • Dersom de oppsparte midlene står i barnets navn og verdien av dem overstiger 75.000 kroner kan overformynderiet begrense de foresattes råderett over midlene. Dette unngår du ved at sparingen skjer i foresattes navn. Alternativt kan du sette opp et gavebrev hvor det slås fast at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene frem til de fyller 18 år (eller senere hvis du ønsker det).

  • Hvis midlene står i barnets navn og verdien overstiger 344.021 (nivå for 2013, justeres årlig) vil Statens lånekasse for utdanning redusere stipendandelen i utdanningsstøtten. (Les mer om dette på Lånekassens sider om formue og behovsprøving.) Dette unngår du ved at sparingen skjer i foresattes navn. Hvis startkapitalen skal brukes til å finansiere studier kan foresatte dele ut kapital spart i sitt navn i form av regelmessige ytelser uten at bidraget regnes med i grunnlaget for arveavgift. For arveregler se Hva skjer med fondsandeler ved arv?

  • Ved å spare i barnets navn er barnet sikret at pengene forblir uberørte av et eventuelt samlivsbrudd, dødsfall eller nye familieforhold.

  • Hvis sparingen skjer i barnas eget navn kan de også lettere føle eierskap til sparingen. Dermed blir de kanskje mer interessert og lærer mer enn de ellers ville gjort.