Spar lønnsomt med boliggjeld


Boligsparing og aksjesparing er som mat og vin: Bra hver for seg, men aller best sammen.

Avkastning over lånerente

Dersom du har gjeld på bolig eller hytte og samtidig ser fordelen i å spre risikoen på andre spareplasseringer er det viktig at du velger spareprodukter som har forventet avkastning som er høyere enn lånerenten din.

Bankinnskudd og andre renteplasseringer med lav risiko har ikke høyere forventet avkastning enn lånerenten. Du bør derfor begrense sparing i slike plasseringer til det du anser som nødvendig bufferkapital.

I tillegg til boligen selv er det primært aksjesparing som har høyere forventet avkastning enn lånerenten på lang sikt.

Spredning av risiko

Der boligen gir oss et sted å bo, mulighet til rimelig finansiering og gunstig beskatning, gir aksjesparing oss viktig risikospredning på tvers av ulike bransjer og geografiske regioner.

I tillegg gir sparing i aksjefond full fleksibilitet til å innløse pengene porsjonsvis til markedsverdi og med lave transaksjonskostnader. I de ulike livsfasene hvor vi ønsker å tære på formuen gir dette oss flere ben å stå på.

Her kan du lese mer om hvorfor du bør tenke helhetlig om sparingen din og spre risiko.

Spar i aksjer som du sparer i bolig

En fast spareavtale i aksjefond er ikke ulik måten de fleste av oss sparer i bolig. De månedlige kontotrekkene til avdrag (ikke renter) på boliglånet er regelmessig og fornuftig boligsparing.

På samme måte gir månedlig sparing i aksjefond (gjennom for eksempel fast spareavtale) regelmessig og fornuftig aksjesparing.

Les mer om fordelene med regelmessig sparing i aksjefond her.