Spar regelmessig i aksjefond


Det er en misforståelse å tro at du må være lommekjent i aksjemarkedet for å lykkes med aksjesparing. Den enkleste måten å spare proft i aksjer på er gjennom månedlig spareavtale i aksjefond.

Spareavtaler er spesielt fordelaktig for sparing i aksjefond:

  1. Jevn sparing reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av aksjer.

  2. Spareavtale disiplinerer sparingen slik at du også kjøper andeler når pessimismen råder i markedet.

  3. Månedlig sparing passer godt til de flestes økonomiske situasjon. De færreste av oss har store finansformuer å forvalte, men de fleste kan sette litt til side hver måned. På denne måten kan du bygge opp en finansformue som gir deg økt økonomisk trygghet og frihet.

Spre tidsrisikoen

Aksjemarkedene kan svinge mye fra måned til måned, samtidig som kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år. Men når du sparer jevnt gjennom hele spareperioden unngår du å være spesielt uheldig med ett enkelt tidspunkt for kjøp av andeler. På den måten reduserer du sannsynligheten for lange perioder med negativ avkastning på sparepengene dine.

Overvinn markedets psykologi

En annen viktig fordel med fast månedlig spareavtale er at den hjelper deg til å spare motsyklisk og overvinne aksjemarkedets kortsiktige psykologi. Med mindre du aktivt stopper spareavtalen, sørger den automatisk for at du også investerer i perioder da aksjemarkedene ser dystre ut.

I ettertid fremstår ofte andelene som billige på slike tidspunkt. Men uten spareavtalen må du aktivt mønstre nok mot til å plassere penger i aksjefond også når utsiktene er dystre, og det er som oftest vanskelig for de fleste av oss.

Litt på litt blir mye…

Jevn sparing i aksjefond er en svært velegnet metode for oss vanlige lønnstakere å bygge merkbar økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt ved hjelp av relativt små forsakelser på løpende basis.

Selv i et rikt land som Norge er det få som har store finansformuer de skal plassere. Men mange har råd til å sette av litt hver måned. Plasseringer i aksjefond gir høy forventet avkastning. Dermed blir din forventede økonomiske handlefrihet på lang sikt stor om du sparer i aksjefond.

Vær trofast mot spareavtalen din

Ikke stopp og start spareavtalen din i tide og utide. Da forsvinner mye av hensikten med den.

Det absolutt dummeste du kan gjøre er å stoppe en spareavtale ved børsfall, for så å starte den igjen ved børsoppgang. Det er en sikker måte å redusere avkastningen din på.