Steng støyen ute


Dessverre er det ofte slik at langsiktig aksjesparing og kortsiktig aksjetrading sauses sammen i massemedia og andre informasjonskanaler. Du gjør klokt i å stenge denne støyen ute.

Mediene etterspør regelmessig spådommer om utviklingen i aksjekursene de nærmeste dager, uker og måneder både fra useriøse synsere og mer kompetente analytikere. Disse presenteres ofte som råd både til de som sparer langsiktig i aksjefond og til de som stadig kjøper og selger aksjer i håp om å treffe midlertidige topper og bunner i kursutviklingen.

Men for de langsiktige aksjesparerne er ikke kortsiktig kursutvikling særlig relevant. Kjell Inge Røkke selger ikke sine aksjer i Aker hver gang Oslo Børs opplever kursfall. Stein Erik Hagen løper ikke skrikende ut av Orkla. Olav Thon selger ikke eiendommene sine og setter pengene i banken hver gang ”ekspertene” tror eiendomsmarkedet har nådd toppen i denne omgang.

For aksjefondssparere med lang sparehorisont er spådommer om kortsiktig utvikling i aksjemarkedet unødig støy. I verste fall kan denne støyen påvirke deg til å gå fra å være langsiktig aksjesparer til kortsiktig aksjetrader. For din egen skyld bør du bevisst stenge støyen fra aksjemarkedets kortsiktige psykologi ute.

I virkeligheten er det nemlig avgjørende forskjell på kortsiktig aksjetrading og langsiktig aksjesparing:

  • Kortsiktig aksjetrading innebærer å hele tiden forsøke å selge på topper og kjøpe på bunner i markedet.

  • Langsiktig aksjesparing innebærer at du sitter lenge i dine plasseringer for å ta del i den underliggende verdiskapingen som skjer i bedriftene.

Aksjemarkedet er arena for begge deler, men aksjefond egner seg best til langsiktig aksjesparing. Som fondssparer er det viktig at du er bevisst på dette.

Hvorfor aksjetrading er så krevende
Forutsetningen for å lykkes med trading over tid er at du jevnt over sitter med bedre informasjon eller har bedre evne til å tolke kjent informasjon enn alle de andre investorene i det samme markedet. Det er ikke umulig, men du har dessverre oddsen mot deg.

For at én investor skal få solgt må nemlig en annen investor kjøpe. Selger og kjøper kan ikke treffe henholdsvis topp og bunn samtidig. Et stigende antall undersøkelser viser at sannsynligheten for å lykkes med kortsiktig aksjetrading er svært lav for de fleste av oss.

Samtidig tilsier all erfaring at bred og vedvarende tilstedeværelse i aksjemarkedet gjennom mange år gir god avkastning. Vi som er langsiktige aksjesparere bør derfor holde oss i ro og ikke la oss styre av følelser eller aksjemarkedets kortsiktige psykologi.

Hvorfor aksjesparing gir forventet gevinst
Den gjennomsnittlige aksjefondssparer kan forvente at aksjesparing over tid vil gi meravkastning i forhold til alternative plasseringer. Forutsetningen for denne avkastningen er ikke at du som aksjefondssparer er smartere enn andre aksjefondssparere, men at selskapene fondet eier skaper stadig mer verdi.

Så lenge vi har produktivitetsvekst og økt verdiskaping i samfunnet vil aksjemarkedet over tid stige mer enn det faller. Dette er den samme drivkraften som står bak økning i lønnsnivå og levestandard for arbeidstakere, bedre helsetjenester, økt velferd og mer miljøvennlig teknologi, for å nevne noe.