Unngå fallgruvene ved fondsbytte


Mange er opptatt av å finne frem til "de beste" fondene. Men unngå feilskjærene som kan gjøre jakten på vinnerfondene til en kostbar affære.

Hvor aktivt vi følger opp våre fondsplasseringer er opp til hver enkelt av oss. Noen av oss ønsker å følge aktivt med i hvordan fondet forvaltes, og hvilken avkastning forvalteren klarer å oppnå. Andre ønsker å bruke minst mulig tid på å administrere fondssparingen sin.

Det er umulig å si på forhånd hva som vil lønne seg mest. Fondet du bytter ut kan gå bedre i fremtiden enn det har gjort til nå, og fondet du velger kan både lykkes godt og dårlig i fremtiden sammenlignet med andre fond.

Hvis du vurderer å bytte ut fondet ditt med et annet fond bør du først ta stilling til følgende spørsmål:

  • Hvor mye vil det koste deg å gi slipp på eventuell skattekreditt du har opparbeidet i fondet du eier i dag? Skattekreditt omfatter aksjefond og kombinasjonsfond. Les mer om skattekredittten her.

  • Hvor mye vil det koste deg å selge andelene dine (innløsingsgebyr)?

  • Hvor mye vil det koste deg å kjøpe andeler i det nye fondet (tegningsgebyr)?

  • Hvor sannsynlig er det at et annet fond vil gjøre det bedre enn ditt eksisterende fond i fremtiden etter fradrag for tapt skattekreditt og transaksjonskostnader?

Viktigste er å delta

At ditt fond ikke er blant de beste for øyeblikket betyr ikke at du har gjort et dårlig sparevalg. På ulike tidspunkt og for ulike tidsperioder vil det svært ofte være andre fond som har gjort det bedre enn akkurat det fondet du har valgt. I neste periode er det kanskje ditt fond som ligger på topp.

Uansett er det ikke slik i fondsinvesteringer at vinneren tar alt, og resten går sultne hjem. Det viktigste er å delta fordi alle som deltar får del i det aktuelle verdipapirmarkedets avkastning.

I valget mellom ulike fond er det derfor viktig at du ikke lar det beste blir det godes fiende. Brorparten av avkastningen din bestemmes av hvilken fondstype du velger.

Her får du hjelp til å velge riktig fondstype.