Velg riktig fondstype


For å velge riktig fondstype må du ta stilling til følgende tre spørsmål:

Hvor lenge regner du med at pengene skal stå i fondet?

Jo lengre pengene kan stå i fondet, desto større risiko kan du ta ved valg av fond. Dersom sparingen er langsiktig (minimum fem år) kan du med fordel ha en stor andel plassert i aksjefond, men dersom du sparer kortsiktig vil andre typer verdipapirfond være mer aktuelle. Les mer forskjellen på kortsiktig og langsiktig risiko her.

Hvor store verdisvingninger kan du leve med mens du sparer?

Jo større verdisvingninger du tåler, desto større andel aksjer kan du ha i sparingen. Aksjer har den høyeste forventede avkastningen av alle plasseringsalternativer, men også de største verdisvingningene. Verdisvingninger er en sentral form for risiko i sparing. Les mer om sammenhengen mellom risiko og avkastning her.

Hva er alternativet?

Ved valg av fond er det viktig at forventet avkastning i fondet overgår avkastningen i det risikofrie alternativet. Hvis vi har gjeld vil vårt risikofrie alternativ være å betale ned på gjelden med pengene. For at det skal lønne seg å plassere pengene i fond istedenfor å betale ned på gjeld må forventet avkastning i fondet være høyere enn renten på gjelden. Les mer om dette her.

 

Tommelfingerregler for valg av fondstype

  • Aksjefond: Aksjefond har størst verdisvingninger. Anbefalt sparehorisont er derfor minimum fem år. I løpet av en femårsperiode vil du mest sannsynlig ha opplevd både oppturer og nedturer i aksjemarkedet, men over tid er oppturene flere enn nedturene. Dette gjør at aksjemarkedet har høyest forventet avkastning på lang sikt av alle plasseringsalternativer. Les mer om aksjefond her.

  • Kombinasjonsfond: Kombinasjonsfondenes verdisvingninger vil ligge mellom aksje- og obligasjonsfondenes, avhengig av hvor stor aksjeandelen i fondet er. Anbefalt tidshorisont kan være litt kortere enn for aksjefond, avhengig av hvor stor andel av kombinasjonsfondets investeringer som plasseres i rentebærende verdipapirer. Les mer om kombinasjonsfond her.

  • Obligasjonsfond: Obligasjonsfond har normalt mindre verdisvingninger enn aksjefond og kombinasjonsfond, og gir også noe lavere forventet avkastning. Anbefalt sparehorisont er fra to til fire år, avhengig av i hvilken grad midlene plasseres i obligasjonsfond med henholdsvis korte eller lange rentebærende papirer. Les mer om obligasjonsfond her.

  • Pengemarkedsfond: Pengemarkedsfond er vanligvis utsatt for små verdisvingninger, og passer for den som ønsker en relativt jevn avkastningsutvikling. Sparing i pengemarkedsfond vil i første rekke være et alternativ til høyrentekonto i bank. Dermed blir også den forventede avkastningen mindre enn for andre fondstyper. I korte pengemarkedsfond kan du trygt plassere penger i korte perioder, mens anbefalt tidshorisont for lange pengemarkedsfond er fra ett til to år. Les mer om pengemarkedsfond her.

Veien videre

Når du har bestemt deg for det viktigste, nemlig hvilken fondstype som passer deg, står du overfor et bredt utvalg av fondsforvaltere som tilbyr fond innenfor ulike fondsgrupper.

Fra dette punktet og videre er det ingen generelle svar på hva som vil være beste alternativ for deg. Fordelen er at det er mange veier til Rom, men ulempen er at det kan være vanskelig å velge.

Leverandøruavhengige aktører som Morningstar og Dine Penger har utviklet fondsanalyser som kan hjelpe deg til å finne egnede fond.

Viktigste er ikke å vinne, men å delta

I en verden med mange fond vil det alltid være slik at noen fond har gitt mer avkastning enn andre.

Men selv om ditt fond ikke ligger på topp i rangeringene betyr ikke det at du har gjort et dårlig sparevalg. På ulike tidspunkt og for ulike tidsperioder vil det svært ofte være ett eller flere fond som har gjort det bedre enn det fondet du har valgt. I neste periode er det kanskje ditt fond som ligger på topp.

Uansett er det ikke slik i fondsinvesteringer at vinneren tar alt, og resten går sultne hjem. Hvilken avkastning du får bestemmes primært av hvilken fondsTYPE du velger, ikke hvilket enkeltfond. Det viktigste er altså å delta, fordi alle som deltar får del i det aktuelle verdipapirmarkedets avkastning.