Hvorfor spare i verdipapirfond?


Lønnsomt

Verdipapirfond gir deg god balanse mellom risikoen du tar og avkastningen du kan forvente å få. Dette er viktig. Spareprodukter i ubalanse gir deg mindre igjen for risikoen du utsetter deg for. Les mer

Enkelt

Sparing og investeringer i verdipapirer kan være en krevende jobb. Men ved å investere gjennom et verdipapirfond får du en profesjonell forvalter til å gjøre jobben for deg. Forvalteren passer på at din portefølje er tilstrekkelig diversifisert, består av gode investeringer, at du ikke kjøper og selger for ofte og at du innrapporterer riktig informasjon til myndighetene. Les mer.

Trygt

Lovregulering, myndighetenes tilsyn og bransjens egenregulering gjør at forbrukerbeskyttelsen i verdipapirfond er meget god. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond, og ingen andre spareprodukter har samme grad av sammenlignbarhet og gjennomsiktighet som verdipapirfond. Les mer.

Tilgjengelig

Verdipapirfond er åpne for alle, og tegning og innløsing er en smal sak. Verdipapirfondloven sikrer deg som andelseier rett til når som helst å innløse dine andeler i kontanter til en kurs som gjenspeiler markedsverdi på fondets eiendeler. De fleste verdipapirfond stiller markedskurs for tegning og innløsing hver dag. Les mer.