Enkel sparing


Verdipapirfond er et spareprodukt som er konstruert for å gi et stort antall småsparere tilgang til profesjonell forvaltning av verdipapirer. Å investere i et verdipapirfond er et alternativ til å etablere og følge opp en egen verdipapirportefølje på daglig basis.

La andre gjøre jobben

Gjennom å plassere midler i et verdipapirfond overlater du til forvaltningsselskapets analytikere og forvaltere å plukke ut de plasseringer som de til enhver tid tror er mest gunstige innenfor fondets investeringsunivers.

Forvaltningsselskapet tar seg også av alle utregninger og innrapportering av informasjon til skatteetaten. Du trenger bare kontrollere innrapporteringen mot egen kopi av informasjonen.

Sparer deg for mye mas: 

  • Du slipper å foreta egen analyse og utvelgelse av hvilke verdipapirer som synes å være gunstige å kjøpe eller selge. Det er et enormt antall plasseringsalternativer i det internasjonale verdipapirmarkedet, og det kan kreve mye tid, kunnskap og erfaring å sette sammen en veldiversifisert portefølje med attraktive verdipapirer.

  • Du slipper å selv måtte foreta og holde styr på innrapportering av transaksjoner, gevinster og tap til myndighetene. Selvangivelsen kan være krevende nok uten egenhandel med verdipapirer, men med egenhandel kan du være sikker på at den vil være enda mer krevende.

  • Du slipper å følge med i verdipapirmarkedet fra dag til dag for å holde deg orientert om nyheter som kan påvirke dine plasseringsvalg.

Enklest av alt: Spareavtale

I motsetning til egenhandel av verdipapirer egner fondssparing seg godt til jevne, månedlige innskudd av selv små beløp.

Dette gjør det enkelt å bygge opp en finansformue som gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt gjennom relativt små forsakelser på kort sikt. I tillegg har spareavtaler flere viktige fordeler for deg som fondssparer. Les mer om fordelene med spareavtale i fond her.