Tilgjengelig sparing


Fleksibiliteten i fondssparing er en svært verdifull egenskap.

Tegn og innløs når du vil

Midlene du plasserer direkte i fond er ikke bundet opp i forhåndsbestemte investeringsperioder, og du kan tilføre og trekke ut penger av fondet etter eget ønske.

Du er ikke avhengig av å vite nøyaktig hva du skal spare til. Det kan være trygghet hvis noe uforutsett skulle skje, muligheten til å støtte barn eller barnebarn, friheten til å realisere en drøm eller to, finansiere opplevelsesreiser, hvem vet? Livet er et uforutsigbart prosjekt, det er nettopp derfor det er godt å ha noe i bakhånd.

Tegning og innløsning gjøres direkte hos forvaltningsselskapet eller via en distributør (for eksempel kunderådgiver i bank eller verdipapirforetak), pr. brev, pr. telefaks eller over internett.

Det enkleste av alt er å opprette en fast månedlig spareavtale. Med en spareavtale kan du bygge opp en solid og tilgjengelig sparebøsse ved å investere jevnt over tid uten at du trenger å løfte en finger. Les mer om fordelene med spareavtaler her

Vær oppmerksom på at det gjelder bestemte frister for tegning og innløsing på en bestemt dag. Hvis din melding er mottatt innen fristen vil forvalteren løse inn dine andeler i henhold til andelsverdien denne dagen.

Andelsverdien beregnes etter at tegnings- og innløsingsfristen er utløpt. Det er med andre ord ikke mulig å handle på kjent kurs i vanlige verdipapirfond. Dette sikrer at ingen andelseiere kan foreta kjøp og salg av andeler på kjent kurs og dermed påføre andre andelseiere tap. 

Lett å forstå

Aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond er spareprodukter som de fleste kan forstå. Spareproduktene har vært tilgjengelige i mange år, og risikoen i de ulike verdipapirmarkedene er godt kjent for de fleste. Fond og fondssparing omtales også regelmessig i massemediene og andre kanaler.

Lett å sammenligne

En rekke aviser og nettsteder publiserer daglig oppdaterte opplysninger om nettoavkastning, risiko og kostnader på samme måte for alle verdipapirfond. Inndelingene i fondstyper og fondsgrupper gjør det lett å sammenligne reellt sammenlignbare fond med hverandre på tvers av ulike leverandører.

Mye å velge i

Det er i dag omtrent 500 norskregistrerte verdipapirfond og minst like mange utenlandsregistrerte fond i det norske markedet – og antallet øker stadig.

Dette innebærer at det finnes en rekke forskjellige typer verdipapirfond å velge mellom, og der de fleste vil kunne finne verdipapirfond som passer deres preferanser og risikoprofil.

Her får du hjelp til å finne fondstypen som passer deg.

Her kan du finne en fondsforvalter.