Skatteregler, arv og regulering


Her har vi samlet oppdatert informasjon om de formelle rammene rundt sparing i verdipapirfond.

Skatteregler

Regler om gevinstbeskatning og formuesskatt for andelseiere i alle typer verdipapirfond

Regler for beskatning av fondene 

Arv og gaver

Regler for beskatning ved overføring av andeler i verdipapirfond

 

Skattereglene påvirker din sparing

Den viktigste fordelen med aksje- og kombinasjonsfond er at aksjesparing har høyere forventet avkastning enn andre spareformer før skatt. Men etter skatt er forskjellen i avkastning enda større.

Grunnen er at skattekreditt og skjermingsfradrag reduserer skatten og øker din nettoavkastning.

Streng regulering = sterk forbrukerbeskyttelse

Lovregulering, aktivt tilsyn fra myndighetene og bransjens egenregulering gir deg som andelseier god beskyttelse når du investerer i et verdipapirfond.

Klageordning

Verdipapirfondenes forening er tilknyttet Finansklagenemnda. Dette sikrer at andelseiere i verdipapirfond som mener seg urettmessig behandlet har et nøytralt tvisteløsningsorgan å henvende seg til.