Kjøp fond


Hvordan tegne og innløse fondsandeler?

Ta kontakt med din foretrukne fondsleverandør, og de vil hjelpe deg gjennom prosessen. Liste over leverandører finner du nedenfor. Du kan lese mer om prosessen her før du tar kontakt.

Autorisasjonsordningen

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere skal sikre en høy faglig og etisk standard på finansiell rådgivninger.

Nøkkelinformasjon

Alle verdipapirfond i Norge og resten av Europa skal ha en brosjyre med standard informasjon som skal gjøre det lettere for småsparere å sammenligne fond.

Borea Asset Management

Borea Asset Management har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond, verdipapirfondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Selskapet ble etablert 18.2.2005 og har en forvaltningskapital på 1,5 mrd. kroner.

Carnegie Kapitalforvaltning

Carnegie Kapitalforvaltning AS er ett av forretningsområdene innen Carnegie Gruppen og består av fondsforvaltning og aktiv forvaltning. Carnegie Kapitalforvaltning AS tilbyr et bredt spekter av fond med hensyn til risikoprofil, investeringsområder og avkastningsmuligheter. Carnegies overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko.

Danske Capital

Danske Capital er Danske Banks forvaltningsenhet. Vi har en forvaltningskapital på totalt 666 mrd. kroner. Danske Capital er hovedforvalter for våre Danske Invest fond som utgjør 270 mrd. kroner.

DNB Asset Management

DNB Asset Management er Norges største tilbyder av verdipapirfond og diskresjonær formuesforvaltning. DNB Asset Management er et datterselskap i DNB-konsernet og utgjør et forvaltningsmiljø med 100 analytikere og forvaltere.

Eika Kapitalforvaltning

Vi er et fondsforvaltningsselskap som har spesialisert oss på leveranser av spare- og plasseringsprodukter til alliansebankene og deres kunder. Vi tilbyr bankene agentavtale slik at banker uten egen verdipapirkonsesjon kan tilby sine kunder investeringsrådgivning. Banker som har egen konsesjon har distribusjonsavtale med oss og selger våre fond.

Fondsfinans Kapitalforvaltning

Fondsfinans Kapitalforvaltning ble etablert som egen virksomhet i 1997 og har som hovedmålsetting å være den fremste langsiktige forvalteren i markedet.

Fondsforvaltning AS

Tlf/Fax: 23 00 12 50 / 23 00 12 51
Internett: www.fondsforvaltning.no

Forte Fondsforvaltning AS

Forte Fondsforvaltning AS er et uavhengig verdipapirfondsselskap som holder til i Trondheim. Selskapet ble etablert i 2010 med det utgangspunkt at man ønsket å bygge opp et fondsmiljø fra Trondheim og trøndelagsregionen.

Handelsbanken Fondforvaltning

Tlf.: 22 39 70 00
Internett: www.handelsbanken.no/fond

Holberg Fondsforvaltning

Holberg Fondene ble etablert i 2000 som et frittstående og partnereid fondsforvaltningsmiljø. Vårt mål er å gi våre kunder en høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko.

KLP Fondsforvaltning

KLP Fondsforvaltning kan tilby noen av de lavest prisede aksjefond og rentefond på det norske markedet.

Landkreditt Forvaltning

Landkreditt Forvaltning AS er et norsk fondsforvaltningsselskap. Selskapet forvalter verdipapirfond med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge.

Nordea Fondene

Fondsselskapet Nordea Fondene Norge AS er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB, og forvalter i dag om lag 50 milliarder kroner , og er i stadig vekst.

Nordnet

Nordnet tilbyr sparing i aksjer og fond. Som kunde hos Nordnet kan du spare i aksjer på sju markeder og i over 300 fond.

ODIN Forvaltning AS

ODIN er en aktiv forvalter som investerer fritt i selskaper, uavhengig av størrelse eller vekt i en markedsindeks. Helt siden etableringen i 1990 har vi fulgt den samme investeringsfilosofien. Det har gitt gode resultater over tid.

Pareto Asset Management AS

Pareto Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som tilbyr aksjefond, rentefond, aktiv forvaltning og gjeldsforvaltning.

SEB

Med mer enn 1200 mrd. kroner under forvaltning er SEB en av de største kapitalforvalterene i nord Europa.

Skandiabanken

Skandiabanken formidler over 300 anerkjente norske og utenlandske fond, alle uten kjøps og salgsomkostninger. Full oversikt og uavhengig rating av fond i nettbanken

SKAGEN Fondene

SKAGEN Fondene er et uavhengig forvaltningsselskap og vår eneste virksomhet er fondsforvaltning. Vi har som målsetting å gi våre andelseiere best mulig avkastning for den risikoen de tar.

Storebrand Asset Management

Storebrand Asset Management er en av Nordens ledende kapitalforvaltere. Vi har et bredt utvalg av forvaltningstjenester, og bærekraft inngår som et sentralt element i forvaltningen.

Swedbank Asset Management

Swedbank er et av Norges ledende meglerhus, med en sterk posisjon i det norske verdipapirhandelmarkedet. Selskapet har et av bransjens best rangerte analyseteam og en sterk distribusjonskapasitet.