Vanlige spørsmål


Hvordan velge riktig fond?

For å kunne velge riktig verdipapirfond for deg er det tre spørsmål du må ta stilling til.

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et fond som setter pengene i fondet i aksjer. Fondet må ha minimum 80 % aksjer for å være et aksjefond.

Hva er et indeksfond?

Et indeksfond er et verdipapirfond som investerer helt likt eller nesten helt likt som referanseindeksen til fondet. Fondet vil dermed gi samme eller nesten samme avkastning som referanseindeksen.

Bør jeg bytte et "dårlig" fond?

Unngå fallgruvene ved fondsbytte.

Hva er en spareavtale?

Regelmessig sparing gjennom spareavtale er en enkel og fornuftig måte å spare i verdipapirfond på.

Hvordan kan jeg tegne og innløse fondsandeler?

Tegning kan foretas pr. brev, telefaks eller internett i tillegg til personlig frammøte hos et forvaltningsselskap, din bankforbindelse, økonomisk rådgiver eller annen distributør.

Er aksjefond dyrt og dårlig?

Med jevne mellomrom kritiseres aksjefond for høye kostnader og skuffende avkastning. Kritikk kan være både sunt og berettiget, men noen ganger er den for ensidig til at den fungerer særlig godt som veiledning for deg som skal velge et spareprodukt. Vi har derfor forsøkt å sette noe av kritikken i perspektiv.